slider

Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ, ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ

ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ---- ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ         

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ – ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ – ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ- ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΝ και ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κατ' αρχήν, δεν μπορεί να κατασχεθεί για την ικανοποίηση ιδιωτικών χρεών μισθός και σύνταξη. Όταν όμως ο μισθός ή η σύνταξη κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό αποτελεί πλέον κατάθεση. Σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4161/2013 ισχύει ακατάσχετο καταθέσεων μέχρι 1.500 ευρώ για ατομικό λογαριασμό και μέχρι 2.000 για κοινό λογαριασμό , εφόσον έχει υποβληθεί από τον καταθέτη προς το κατάστημα της τράπεζας που τηρείται ο λογαριασμός δήλωση με την οποία προσδιορίζεται ο λογαριασμός για τον οποίο ισχύει το ακατάσχετο. (Για το Δημόσιο ισχύουν χαμηλότερα ποσά ακατάσχετου, ενώ μπορεί να κατάσχει και μισθούς που υπερβαίνουν τα 1.000 ευρώ κατευθείαν στην πηγή).   

Επειδή οι τράπεζες παραβιάζουν ακόμη και τα παραπάνω, συνιστάται  α) να μην τηρούμε λογαριασμό κατάθεσης και μισθοδοσίας σε τράπεζα που έχουμε οφειλές, β) εάν αυτό είναι ανέφικτο, να αναλαμβάνουμε να ποσά που κατατίθενται το νωρίτερο δυνατό, γ) να δηλώσουμε προς την Τράπεζα τον λογαριασμό καταθέσεων ως λογαριασμό για τον οποίο ισχύει το ακατάσχετο του άρθρου 20 ν. 4161/2013.

ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ  

Σε εισπρακτικές εταιρίες απευθύνονται οι τράπεζες για την διαχείριση των καθυστερούμενων οφειλών. Οι εταιρίες αυτές πρέπει να ενεργούν μόνο ως εταιρίες ενημέρωσης για την οφειλή και oι υπάλληλοί τους μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά μόνο στον ίδιο τον οφειλέτη και όχι σε τρίτο, από τις 9 το πρωί και μέχρι τις 8 το βράδι στο σπίτι και όχι σε εργασιακό χώρο. Οι κλήσεις καταγράφονται και τηρούνται σε αρχείο για έξι μήνες. Οι καταγεγραμμένες αυτές συνομιλίες  μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο προς όφελος και όχι εις βάρος του οφειλέτη. Δεν επιτρέπεται να καλούν τον οφειλέτη ενόσω υπάρχει σε εξέλιξη δικαστική διαδικασία.  Δεν επιτρέπεται να συνεχίζουν να καλούν εάν ο οφειλέτης δηλώσει ότι τον ενοχλούν, ΚΑΙ ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ ότι δεν επιτρέπεται να προβαίνουν σε απειλές οποιουδήποτε περιεχομένου, ύβρεις και εκβιασμούς!

 Οι παραπάνω πρακτικές εφόσον καταγγελθούν στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και στο Υπουργείο Ανάπτυξης, τιμωρούνται με πρόστιμα. Παράλληλα, οι παραπάνω πρακτικές συνιστούν το λιγότερο προσβολή της προσωπικότητας του οφειλέτη/καταναλωτή, ο οποίος μπορεί να ζητήσει και την αποζημίωσή του.

Σε κάθε περίπτωση ο καταναλωτής που αντιμετωπίζει μια τέτοια όχληση:

α) απαιτεί να μην του ξανατηλεφωνήσουν, β) ζητά και καταγράφει τα στοιχεία της εταιρίας και του υπαλλήλου, γ) δεν υποχρεούται να απαντά, δεν ικανοποιεί οποιαδήποτε απαίτηση και δεν δίνει οποιεσδήποτε πληροφορίες, δ) εάν δεχτεί απειλές δηλώνει ότι θα προβεί σε δικαστικά μέτρα κατά της εταιρίας και του υπαλλήλου προσωπικά.

 ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ (ακινήτου ή κινητών ) είναι το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης, σκοπός της οποίας είναι η είσπραξη από τον δανειστή  απαίτησης με την αναγκαστική πώληση περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη. Για να ξεκινήσει η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης πρέπει να υπάρχει στα χέρια του δανειστή τίτλος (διαταγή πληρωμής, δικαστική απόφαση, συμβόλαιο κλπ) κατάλληλος (εκτελεστός), ο οποίος επιδίδεται στον οφειλέτη, κοινοποιείται δηλαδή (πάντα) από δικαστικό επιμελητή.

Αυτό είναι το χρονικό σημείο, ενώ δεν έχει αρχίσει ακόμη τυπικά η εκτέλεση, κατά το οποίο έχει στη διάθεσή του ο οφειλέτης τα περισσότερα και αποτελεσματικότερα όπλα για να σταματήσει (ανακόψει) την διαδικασία εναντίον του ασκώντας  τα σχετικά ένδικα βοηθήματα (ανακοπή εντός 15 εργασίμων ημερών, αίτηση αναστολής κλπ).

Στην πράξη οι περισσότερες διαταγές πληρωμής αφορούν απαιτήσεις που απορρέουν από τραπεζικές συμβάσεις (καταναλωτικά, στεγαστικά δάνεια, πιστωτικές κάρτες, πίστωση με αλληλόχρεο λογαριασμό, επαγγελματικά δάνεια κλπ). Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των συμβάσεων περιλαμβάνουν όρους που έχουν κριθεί με αμετάκλητες δικαστικές  αποφάσεις καταχρηστικοί και επομένως άκυροι.

Καταχρηστικοί έχουν κριθεί μεταξύ άλλων (η παράθεση είναι ενδεικτική και δεν εξαντλεί το θέμα):

α) ο όρος που προβλέπει ότι σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής εκ μέρους του καταναλωτή οποιασδήποτε δόσης το Πιστωτικό Ίδρυμα δύναται να καταγγέλλει τη σύμβαση δανείου και να ζητήσει το σύνολο του ανεξόφλητου ποσού μαζί με τους αναλογούντες τόκους.

β) Ο όρος που προβλέπει την επιπλέον εκχώρηση στην Τράπεζα μισθωμάτων από άλλο  ακίνητο του οφειλέτη όταν έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης που καλύπτει το δάνειο.

γ) ο όρος που προβλέπει την παραίτηση του εγγυητή από τα δικαιώματα και τις ενστάσεις των αρθρ. 862-868 του Αστικού Κώδικα.

δ) Ο όρος που προβλέπει υπολογισμό των τόκων με βάση έτος 360 ημερών.

ε) Ο όρος που προβλέπει οποιοδήποτε αντάλλαγμα σε περίπτωση πρόωρης  εξόφλησης οφειλόμενου υπολοίπου δανείου.

στ) οι όροι που προβλέπουν αντάλλαγμα ή προμήθειες για οποιαδήποτε συναλλαγή ή χορήγηση εγγράφων, βεβαιώσεων οφειλών κλπ.

Η ύπαρξη αυτών των όρων δεν ακυρώνει αυτομάτως τις συμβάσεις, αλλά αποτελεί μεταξύ άλλων, όπλο για την δικαστική άμυνα του οφειλέτη. 

Πάντα όταν υπογράφουμε συμβάσεις (χορήγησης δανείων, ρυθμίσεις, ανοίγματα λογαριασμών, κάρτες κλπ)  παίρνουμε και φυλάμε αντίγραφα αυτώνΕπίσης ο καταναλωτής δικαιούται οποτεδήποτε να ζητά και να του χορηγούνται ατελώς αντίγραφα παλαιών συμβάσεων που έχει το Πιστωτικό Ίδρυμα  στην κατοχή του.

         Αθήνα 23.1.2014  
Μαρία Καρούτσου