slider

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2015

ΤΡΙΤΗ 1/12 ΩΡΑ 6 μμ ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μετά την ψήφιση των προαπαιτούμενων για τα κόκκινα δάνεια και τους πλειστηριασμούς γνωρίζουμε πια, ακριβώς ποια είναι τα νέα μέτρα κι άρα είναι χρήσιμο και αναγκαίο να γίνει μια επικαιροποιημένη συζήτηση σε συνέχεια της προηγούμενης συνάντησής μας, ενώ από την άλλη είναι απαραίτητο να δούμε συγκεκριμένα την απάντηση από μεριάς κινήματος.
Επίσης υπενθυμίζουμε την πρόταση από μεριάς της Λ.Σ. Γκύζη - Πολυγώνου για κινητοποίηση για το θέμα των εισιτηρίων που αυξάνονται το Γενάρη.
Προκειμένου να συζητηθούν αυτά τα θέματα προτείνουμε συνάντηση του Συντονισμού Συλλογικοτήτων την Τρίτη 1η Δεκέμβρη, στις 6 το απόγευμα, στο Στέκι της Λ.Σ. Κολωνού – Σεπολίων (Αμφιαράου 153, δεξιά κάτω από Μετρό Σεπολίων).


Λαϊκή Συνέλευση Γκύζη-Πολυγώνου
Λαϊκή Συνέλευση Κολωνού – Σεπολίων – Ακ. Πλάτωνα
 

Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2015

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΥΠΑΧΘΟΥΝ ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Ν. 3869/2010

Όσοι θέλουν να υπαχθούν στις ρυθμίσεις του Ν. Κατσέλη μπορούν να υποβάλλουν μέχρι τέλος του 2015 τα παρακάτω 15 δικαιολογητικά. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ Ν.3869/2010 (ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗ), ΟΠΩΣ ΚΑΘΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 7534/20.8.2015 

1. Αντίγραφο δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (ή διαβατηρίου με άδεια διαμονής εάν πρόκειται για πολίτη ΕΕ ή τρίτης χώρας διαμένοντα μόνιμα στην Ελλάδα)
2. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
3. Ε1 των τελευταίων τριών οικονομικών ετών.
4. Εκκαθαριστικά Σημειώματα των τελευταίων τριών οικονομικών ετών.
5. Πρόσφατο Ε9.
6. Καταστάσεις μισθοδοσίας ή εκκαθαριστικούς λογαριασμούς συντάξεων ή βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ.
7. Βεβαιώσεις οφειλών των πιστωτών (συνημμένο έντυπο αίτησης προς τράπεζες)
8. Αντίγραφα όλων των δανειακών συμβάσεων
9. Έγγραφα που σας έχουν κοινοποιηθεί και αφορούν καταγγελίες συμβάσεων, διαταγές πληρωμής, εξώδικα κλπ.
10. Συμβόλαια απόκτησης εμπράγματων δικαιωμάτων σε ακίνητα (αγοραπωλησίες, γονικές παροχές, αποδοχές κληρονομιάς κλπ). Πιστοποιητικό βαρών του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου ή Κτηματολογικού γραφείου τουλάχιστον για την κύρια κατοικία. 
11. Φύλλο υπολογισμού αντικειμενικής αξίας της κύρια κατοικίας αιτούντος.
12. Άδεια κυκλοφορίας οχημάτων.
13. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης
14. Σε περίπτωση προηγούμενης άσκησης εμπορικής δραστηριότητας, βεβαίωση διακοπής εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ
15. Υπεύθυνη δήλωση για πληρότητα καταστάσεων περιουσίας και μεταβιβάσεων. (συνημμένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης).

Σε περίπτωση που πρόκειται να ενταχθούν στη ρύθμιση οφειλές προς το Δημόσιο, Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και Ν.Π.Δ.Δ. απαιτούνται σχετικές βεβαιώσεις οφειλών από την αρμόδια υπηρεσία που να αναφέρουν την ημερομηνία βεβαίωσης της κάθε οφειλής, το κεφάλαιο αυτής και τις τυχόν προσαυξήσεις, πρόστιμα κλπ.

Κατά περίπτωση μπορεί να απαιτηθούν και άλλα έγγραφα που να αποδεικνύουν γεγονότα και ισχυρισμούς (πιστοποιητικά για θέματα υγείας, αποζημιώσεις απόλυσης, ασφαλιστήρια συμβόλαια, έγγραφα ειδικών εξόδων διαβίωσης). Σε περίπτωση έγγαμου αιτούντος τα παραπάνω έγγραφα προσκομίζονται και για τον/τη σύζυγο. Εάν κάποιον ανήλικο τέκνο διαθέτει περιουσία (καταθέσεις, ακίνητα) πρέπει να προσκομίζονται τα σχετικά έγγραφα.

Σεπτέμβριος 2015

Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2015

ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ Ν. 3869/2010


Σχετικά με το Νόμο 3869/2010 (Κατσέλη)

O επαναπροσδιορισμός των δικασίμων θα γίνει σταδιακά, θα αφορά τις υποθέσεις που έχουν προσδιοριστεί για μετά το τέλος του 2018. Δυσκολεύει η πρόσβαση από εδώ και πέρα με την υποχρέωση προσκόμισης μαζί με την αίτηση ΟΛΩΝ των συνημμένων παρακάτω εγγράφων. Δεν επανυποβάλλονται οι ήδη κατατεθειμένες αιτήσεις, αλλά υπάρχει η υποχρέωση επικαιροποίησης των οικονομικών στοιχείων των εκκρεμών αιτήσεων με την προσκόμιση 8 εγγράφων (που αναφέρονται παρακάτω). Αυτό θα γίνει για να δοθεί η δυνατότητα στις Τράπεζες να κάνουν αιτήματα μεταρρύθμισης των προσωρινών διαταγών, όπου τα οικονομικά στοιχεία έχουν μεταβληθεί. Οι οφειλέτες που έχουν πάρει δικασίμους για μετά το έτος 2018 μπορούν και δεν υποχρεούνται να ζητήσουν νέα δικάσιμο, πιο σύντομη.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ EΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ Ν.3869/2010 (ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗ), ΟΠΩΣ ΚΑΘΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 8986/14.10.2015

1. Αντίγραφο δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (ή διαβατηρίου με άδεια διαμονής εάν πρόκειται για πολίτη ΕΕ ή τρίτης χώρας διαμένοντα μόνιμα στην Ελλάδα)
2. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3. Ε1 του έτους 2015  
4. Εκκαθαριστικό Σημείωμα δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 2015
5. Πρόσφατο Ε9.
6. Καταστάσεις μισθοδοσίας ή εκκαθαριστικούς λογαριασμούς συντάξεων ή βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ για το έτος 2015.
7. Βεβαιώσεις οφειλών των πιστωτών (συνημμένο έντυπο αίτησης προς τράπεζες) με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της 20ης Αυγούστου 2015.
8. Υπεύθυνη δήλωση για πληρότητα καταστάσεων περιουσίας και μεταβιβάσεων (συνημμένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης).

Πρέπει να προσκομισθούν προς επικαιροποίηση των ήδη εκκρεμών αιτήσεων στα οικεία Ειρηνοδικεία, όπου τηρείται ο φάκελος μέχρι 15-2-2016 και να ληφθεί σχετική βεβαίωση.

Οκτώβριος 2015

Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2015

Κείμενο της δικηγόρου Μ. Καρούτσου, για το ζήτημα της κατοικίας, τις τροποποιήσεις του ν. Κατσέλη και το νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Η διαχείριση των οφειλών των νοικοκυριών μετά το τρίτο Μνημόνιο. Το θέμα της κατοικίας. Οι τροποποιήσεις του Νόμου Κατσέλη. Ο Νέος Κώδικας πολιτικής Δικονομίας

Η θέσπιση του νόμου 3869/2010 για τη ρύθμιση των οφειλών φυσικών προσώπων προς τους ιδιώτες, γνωστού και ως νόμου Κατσέλη, παρά το γεγονός ότι συνέπεσε με την άγρια οικονομική κρίση που συγκλόνισε την ελληνική κοινωνία, δεν είχε ως  νομοθετική έμπνευση τη συγκεκριμένη κρίση, ούτε ως στόχευση την έκτακτη χρήση του για την αντιμετώπιση των συνεπειών της. Με την εισαγωγή των ρυθμίσεών του, ο νομοθέτης απέβλεπε, στα πλαίσια της εναρμόνισης με το εδώ και πολλά χρόνια εφαρμοζόμενο δίκαιο της “προσωπικής αφερεγγυότητας ”σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις ΗΠΑ, αφενός,  στον  επανακαθορισμό, του ύψους των οφειλών που θα ήταν εφικτό να εισπραχθούν από  άτομα που είχαν περιέλθει χωρίς δόλο σε αδυναμία να πληρώσουν τις αναληφθείσες υποχρεώσεις τους και κυρίως την παροχή σε αυτούς (και κυρίως στην αγορά και το τραπεζικο σύστημα), μιας νέας αρχής, μιας δεύτερης ευκαιρίας, ώστε να ξαναμπούν οι εγκλωβισμένοι οφειλέτες στο παιχνίδι της κατανάλωσης και της αγοράς των τραπεζικών προιόντων.

Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2015

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗ ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ

Έξω από την τράπεζα Eurobank στην οδό Πεσματζόγλου βρέθηκε από τις 7 το πρωί της απεργίας 12/11/2015 ο Συντονισμός Συλλογικοτήτων Αττικής για να διαμαρτυρηθεί για τη ληστρική πολιτική των τραπεζών στα λαϊκά νοικοκυριά και τους πλεισηριασμούς. Βρέθηκε μαζί με συναγωνιστές απεργούς τραπεζοϋπάλληλους που είχαν αντίστοιχη δράση έξω από μονάδα της Εθνικής Τράπεζας.


Στη συνέχεια συμμετείχε στην απεργιακή συγκέντρωση και πορεία, με τις συλλογικότητες από γειτονιές (Επιτροπή Αγώνα Κηφισσιάς, κ.α.)

Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2015

ΑΠΕΡΓΙΑ 12/11-ΚΑΝΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΛΑΪΚΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ – ΚΡΑΤΟΥΣ

ΟΛΕΣ & ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 12 ΝΟΕΜΒΡΗ
 ΚΑΝΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΛΑΪΚΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ – ΚΡΑΤΟΥΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
Το μπλοκ των συλλογικοτήτων με βάση την απόφαση της σύσκεψης της 5/11, συγκεντρώνεται Στουρνάρη & Πατησίων, στις 11 το πρωί.

Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ» - ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ

Την Πέμπτη 5/11 έγινε σύσκεψη για το ζήτημα των «κόκκινων δανείων»-πλειστηριασμών μετά από πρόσκληση της Λαϊκής Συνέλευσης. Εκτός από τη Λαϊκή Συνέλευση Κολωνού – Σεπολίων – Ακ. Πλάτωνα συμμετείχαν οι συλλογικότητες γειτονιάς και μέλη του Συντονισμού Συλλογικοτήτων Αττικής:  Λ.Σ. Κουκακίου – Ν.Κόσμου, Ανοιχτή Πρωτοβουλία Αγώνα Βύρωνα, Επιτροπή Αγώνα Κηφισιάς, Επιτροπή Δράσης Περιστερίου, Λ.Σ. Γκύζη, οι Εργατικές Λέσχες Ν. Ιωνίας, Καλλιθέας, Κερατσινίου, η Λέσχη «Αμπάριζα» της Γλυφάδας, το ΔΙ.Κ.Α. Εξαρχείων, κλπ. 

 Επίσης, συμμετείχαν συναγωνίστριες/ές από Επ. κατοίκων – φορέων 6ης Δ.Κ. Αθήνας, τη Συνέλευση Ειρηνοδικείου Ιλίου και το Καματερό, από Πευκάκια και από Πρωτοβουλία για Εργατική Λέσχη σε Πατήσια – Γαλάτσι – Κυψέλη. Ακόμα παραβρέθηκαν οι κεντρικές πρωτοβουλίες: Πρωτοβουλία «Πλειστηριασμοί STOP», το Καραβάνι Αγώνα και Αλληλεγγύης, ο Σύλλογος κατά της αυθαιρεσίας τραπεζών, η Πρωτοβουλία ενάντια στους πλειστηριασμούς «SOS Κατοικία». Επίσης, παρενέβησαν στη συζήτηση η Πρόταση Προοπτικής εργαζόμενων Εθνικής Τράπεζας, κ.α.


Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ για ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ-ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ από Λαϊκή Συνέλευση Κολωνού – Σεπολίων – Ακ. Πλάτωνα

ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ» – ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ - ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ

Το ζήτημα «Κατασχέσεις – πλειστηριασμοί», μπήκε με οξυμένο τρόπο στη ζωή εκατοντάδων χιλιάδων λαϊκών νοικοκυριών, αυτοαπασχολούμενων επαγγελματιών, αγροτών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, από την πρώτη περίοδο εφαρμογής των μνημονιακών μέτρων. Για λόγους οικονομίας, θεωρείται δεδομένη η γνώση μας για τα αίτια και τους λόγους που οδήγησαν σε αυτό, για τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους της επιχείρησης του κεφαλαίου για παράλληλη δήμευση του λαϊκού εισοδήματος και της ιδιωτικής λαϊκής περιουσίας.

Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2015

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μετά από κάλεσμα της Λαϊκής Συνέλευσης Κολωνού – Σεπολίων – Ακ. Πλάτωνα πραγματοποιέιται συνάντηση του Συντονισμού Συλλογικοτήτων Αττικής την Πέμπτη 5 Νοέμβρη, στις 6 το απόγευμα, στο Στέκι της (Αμφιαράου 153, Μετρό Σεπόλια, αριστερά από τη γωνία του καφενείου προς τα κάτω) με θέματα:
·         Ασφαλιστικό – δράσεις στις γειτονιές για τη συμμετοχή στην απεργία στις 12 Νοέμβρη
·         «κόκκινα δάνεια» - απελευθέρωση πλειστηριασμών από 1/1/2016 ακόμη και για την κύρια κατοικία: ενημέρωση για τις καταιγιστικές εξελίξεις από πλευράς δανειστών και κυβέρνησης, διαμόρφωση πλαισίου στόχων και δράσεων για την ανάπτυξη  κινήματος λαϊκής αντίστασης στην εφαρμογή των μέτρων και ανατροπής των βάρβαρων πολιτικών.
Το κάλεσμα είναι ανοικτό σε κάθε συλλογικότητα, μαζικό φορέα, σχήμα εργαζομένων.
,