Κυριακή, 8 Απριλίου 2012

ΦΟΡΟΣ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΗ ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΗ ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟ ΣΤΕΦΑΝΙ ΜΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΘΗΚΕ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΟΥ ΑΦΗΣΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΟΥ ΠΝΟΗ