slider

Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2021

Δελτίο Τύπου της Εταιρείας Περιβάλλοντος Κύμης και του ΕΟΣ Χαλκίδας

Εύβοια 31/12/2020

Από: ΕΟΣ Χαλκίδας & Εταιρεία Περιβάλλοντος Κύμης

Προς: ΜΜΕ Ευβοίας κλπ

Σας αποστέλλουμε την επισυναπτόμενη Δήλωση-Αίτηση εκ μέρους δεκάδων Συλλόγων, Πολιτιστικών Φορέων και Περιβαλλοντικών Οργανώσεων του νησιού μας, της Εύβοιας, κυρίως της Κεντρικής Εύβοιας. Αυτή η Δήλωση-Αίτηση έχει ήδη αποσταλεί στους Αυτοδιοικητικούς Φορείς τής Εύβοιας, τους Δήμους της Κεντρικής Εύβοιας και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και με αυτήν δηλώνεται ότι οι πολίτες της Εύβοιας αναμένουμε εκ μέρους τους να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, να δώσουν τις οφειλόμενες απαντήσεις και να μας γνωρίσουν ξεκάθαρα τις θέσεις τους επί των αναφερομένων στην Δήλωση εκ μέρους των συνυπογραφόντων φορέων. Τέλος τονίζεται ότι εκ μέρους των αυτοδιοικητικών οργάνων ήρθε πλέον ή ώρα για ενέργειες και πράξεις, για έργα και όχι για λόγια.

Παρακαλούμε τα τοπικά και πανελλαδικά ΜΜΕ για την εκ μέρους σας δημοσιοποίησή της όσο γίνεται ευρύτερα. Ο καιρός για την σωτηρία της Κεντρικής Εύβοιας είναι τώρα. Η στιγμή για την επόμενη κίνηση προόδου και εξέλιξης είναι τώρα.

Αίτημα-Δήλωση Συλλόγων, Περιβαλλοντικών Οργανώσεων και Πολιτιστικών Φορέων της Κεντρικής Εύβοιας, προς τους Δήμους Διρφύων-Μεσσαπίων, Κύμης-Αλιβερίου και Ερετρίας και προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Όλοι οι Ευβοείς γνωρίζουν αυτό που συμβαίνει εδώ και 20 έτη στο Νότιο μέρος του νησιού μας και το έχει μετατρέψει στην μεγαλύτερη βαριά βιομηχανία Αιολικής Ενέργειας στην Ελλάδα. Στη Νότιο Εύβοια παράγεται το 40% της ενέργειας από ΑΠΕ στην χώρα. Το 1/3 του νησιού, από την νοητή ευθεία Κύμης-Αλιβερίου και νοτίως έχει πλέον αλλοιωθεί σε βαθμό μη αναστρέψιμο περιβαλλοντικά και έχει χάσει την δυνατότητα αυτοκαθορισμού του οικονομικού του μέλλοντος. Δυστυχώς όμως από τον παρελθόντα Απρίλιο του 2020 δυνάμει των Αδειών Παραγωγής της ΡΑΕ με αριθμούς 722/20 και 723/20 αποκαλύφθηκε ότι και ολόκληρη η Κεντρική Εύβοια, στα όρη Δίρφυ, Κοτύλαια, Ξηροβούνι, Μαυροβούνι, Σκοτεινή, Ευβοϊκό Ολυμπο καθώς και τα ευρισκόμενα εκεί οροπέδια (Αμπουδιώτισσας, Βρωμονέρας κλπ) προορίζονται για το μεγαλύτερο Αιολικό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) στην Ελλάδα, συνολικού μεγέθους 227,7 MW.

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε οι περιοχές αυτές μέχρι σήμερα είναι αρκετά καλά διαφυλαγμένες ως προς το φυσικό τους περιβάλλον και τις ανθρώπινες παρεμβάσεις. Γι αυτό άλλωστε και είναι στο μεγαλύτερο μέρος τους ενταγμένες στο Δίκτυο Νatura 2000, υπάρχει το Αισθητικό Δάσος Στενής, τα Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους των χωριών της Κύμης (ΤΙΦΚ), Καταφύγια Άγριας Ζωής, Τόποι Παγκόσμιας και Πανευρωπαϊκής Αξίας για τα Πτηνά, Αρχαιότητες, το μεγαλύτερο σύστημα Σπηλαίων της Ελλάδας, το μοναδικό Ελατόδασος του Αιγαίου και πλήθος άλλων πραγμάτων ιδιαίτερης και μοναδικής περιβαλλοντικής και πολιτιστικής αξίας. Για την προστασία αυτού του μοναδικού τόπου, που συνιστά τον πυρήνα και την καρδιά του νησιού μας, οι Δήμοι σας έχουν λάβει τις ακόλουθες αποφάσεις:

για τον Δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων η με αριθμό Δημοτικού Συμβουλίου 41/2020, για τον Δήμο Κύμης-Αλιβερίου η με αριθμό Δημοτικού Συμβουλίου 5 1/2020, για τον Δήμο Ερέτριας η με αριθμό Δημοτικού Συμβουλίου 43/2020, και το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, στη συνεδρίαση της 3ης Ιουνίου, αποφάσισε με ευρεία πλειοψηφία την έκδοση ψηφίσματος (αρ. Απόφασης 148/2020).Με τις ανωτέρω αποφάσεις οι Δήμοι και η Περιφέρεια τάχθηκαν ξεκάθαρα ενάντια στην δημιουργία του καταστροφικού αυτού βιομηχανικού έργου και δήλωσαν ότι θα κάνουν κάθε δυνατή ενέργεια και πράξη για να το σταματήσουν και να προωθήσουν ένα άλλο μέλλον, βιώσιμο και αειφορικό για την Κεντρική Εύβοια.Εδώ επισημαίνεται ότι η Εύβοια έχει επί πολλά έτη επιβαρυνθεί και με άλλες επιβλαβείς βιομηχανικές δραστηριότητες, ενδεικτικά τον λιγνιτικό Σταθμό Ηλεκτροπαραγωγής του Αλιβερίου (από το 1959), την ΛΑΡΚΟ και τα ανεξέλεγκτα υπαίθρια ορυχεία της (με ρύπανση του Β. Ευβοϊκού και μόλυνση από εξασθενές χρώμιο), τα εργοστάσια τσιμέντων, την ΕΛΛΕΝΙΤ κα.

Με την λίαν πρόσφατη Βεβαίωση Παραγωγού Ειδικού Έργου της ΡΑΕ με αριθμό 0219/2020 φάνηκε ότι όχι μόνο οι μέχρι τώρα ενέργειες δεν έχουν υπάρξει αποτελεσματικές, αλλά ότι όλως αντιθέτως το έργο προωθείτε και ενισχύετε στο μέγιστο βαθμό. Μάλιστα αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι η ΡΑΕ όφειλε να έχει προ πολλού απαντήσει στις Ενδικοφανείς Προσφυγές που έχουν ασκηθεί από ΜΚΟ και πολίτες [Αρ. Πρωτ. ΡΑΕ Ι 281868 για την Προσφυγή κατά της 722/20 (προσφεύγοντες ΕΟΣ Χαλκίδας και Σύλλογοι) και Ι 281874 για την Προσφυγή κατά της 723/20 (προσφεύγοντες ΕΟΣ Χαλκίδας, ΣΔΑΠΠΕ ΚΥΜΗΣ κα)]. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες έχουν ασκηθεί ενδικοφανείς προσφυγές και από δύο εκ των τριών δήμων της Κεντρικής Εύβοιας.

Μετά από όλα αυτά, ως συλλογικοί φορείς και εκπρόσωποι χιλιάδων πολιτών του νησιού μας και της Κεντρικής Εύβοιας, σας ζητούμε και σας δηλώνουμε ότι περιμένουμε και απαιτούμε από εσάς, να προχωρήσετε σε πραγματική υλοποίηση των προαναφερομένων αποφάσεών σας, να πράξετε κάθε δυνατή κίνηση και ενέργεια, πολιτική, αυτοδιοικητική, νομική, ενημερωτική κλπ με την οποία να διασφαλίσετε την προστασία αυτού του τόπου, την ακύρωση των υφισταμένων σχεδίων για τον εν λόγω ΑΣΠΗΕ και οποιοδήποτε άλλο στο μέλλον.

Επίσης να αρχίσετε με τρόπο διαφανή και απλό να παρέχετε πλήρη, κατανοητή και έγκαιρη περιβαλλοντική ενημέρωση δια των υπηρεσιών και των ιστοτόπων των Δήμων και της Περιφέρειας, για κάθε τι σχετικό με το εν λόγω έργο, αλλά και γενικότερα για το περιβάλλον. Τέλος σας προτείνουμε να συνταχθούμε Όλοι όχι απλώς στην Προστασία από την επαπειλούμενη καταστροφή αυτού του μοναδικού τόπου και οικοσυστήματος, τόσο για την Εύβοια όσο και για το Αιγαίο και την Ελλάδα, αλλά επιτέλους να επιδιώξουμε την ανακήρυξη του Εθνικού Δρυμού/Πάρκου της Κεντρικής Εύβοιας. Δηλαδή να περάσουμε όλοι μαζί στο επόμενο στάδιο προστασίας και προφύλαξης και ταυτοχρόνως να δημιουργήσουμε ένα άλλο μέλλον για τον τόπο μας και την χώρα μας.

Εύβοια 30/12/2020


Οι συνυπογράφοντες φορείς

1 Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Χαλκίδας info@eoschalkidas.gr (ΕΟΣ Χαλκίδας) 6944328076
2 Εταιρεία Περιβάλλοντος Κύμης eteria.perivallontos@yahoo.com 6932107398
3 Σύλλογος Δασοπροστασίας Κύμης sdappekimis@gmail.com 6972017364

4 Σύλλογος των απανταχού Οξυλιθιωτών Ο Ευαγγελισμός, oxylithos.library@gm
5 Μορφωτικός εκπολιτιστικός σύλλογος παραλίας παραλία Κύμης "Η Λιανάμμος"
6 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΒΟϊΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Χαρ. Τρικούπη 60, ΑΘΗΝΑ, 10680, 2103629504
7 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΒΟϊΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ /ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΥΜΗΣ, stamoue@gmail.com, 6972276180
8 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΜΑΙΟΣ ΑΧΕΛΩΟΣ Πλατάνα Κύμης, 34003, 6973040425
9 Πολιτιστικός σύλλογος των απανταχού Πλατανιωτών "Η Αναγέννηση" Πλατάνα, 6945089602
10 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ – ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΜΗΣ costastrakos@yahoo.gr
11 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΔΙΑΣΩΣΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ Μετόχι, 6977274282
12 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΝΟΡΙΑ, filippis97@hotmail.com, 6943481380
13 ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΓΟΥ Πύργος, 6981751433
14 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΝ ΑΤΤΙΚΗ ΚΥΜΑΙΩΝ Αθήνα, 6936954137
15 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΔΙΡΡΕΥΜΑΤΙΩΤΩΝ, «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Διρρεύματα, 6972710260
16 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΥΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ «Η ΔΡΑΓΟΝΕΡΑ», theofilosmak@yahoo.gr, 6988216522
17 ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΑΝΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ Κρεμαστά, 6979449395
18 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Θανάσης Κυργιανάκης (πρόεδρος) 6974606152
19 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Κ.ΚΟΥΡΟΥΝΙΟΥ Κάτω Κουρούνι, 6944420313
20 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΗΠΩΝ, syllogos.kipioton@gmail.com, 6936987000
21 Χορευτικός Σύλλογος Μακρυκάπας "Τα Βάβουλα" ioannabarota@gmail.com, 6972341162
22 Πολιτιστικός Σύλλογος Πλατάνας kapa_m@otenet.gr, 6973490376
23 Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Άτταλης "Ο Απόγκρεμος", pithoula@gmail.com, 6982991515

24 Εκπολιτιστικός Σύλλογος Μακρυμαλλης mns_sa@otenet.gr 6978115041

25 Φυσιολατρικός ορειβατικός σύλλογος Στενής Η ΔΙΡΦΗΣ, Στενή, 6972078184
26 Ιστορικό και λαογραφικό αρχείο Στενής, Στενή 6932652730
27 Πολιτιστικός σύλλογος απανταχού Στροπωνιατων Στρόπωνες 6989566514

28 Εκπολιτιστικός εξωραϊστικός σύλλογος Καμπιών Καμπιά 697805496
29 Αναγκαστικός δασικός συνεταιρισμός διαχείρισης συνιδιόκτητου δάσους Καμπιών Καμπιά 697805496
30 Εθελοντικός περιβαντολογικος σύλλογος Μιστρου η Αγία Μαρίνα. Μίστρος, 6937982338
31 Πολιτιστικός σύλλογος Λούτσας Η ΔΕΛΦΙ. Λούτσα 6947563595
32 Χορευτικός σύλλογος Καθενων τα ΕΡΙΑ. Καθενοί 6986817568
33 Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Αλιβερίου & Περιχώρων

34 EΞΩPAIΣTIKOΣ ΣYΛΛOΓOΣ OΛYMΠIAKO Γυμνό, ΠANOPAMA Ευβοίας, esopgymno@gmail.com

35 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ ΓΥΜΝΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ, Γυμνό, 6970809024, goldenvaliand@yahoo.gr
36 Σύλλογος Ενεργών Πολίτών “Η Μέδουσα” Medousa.eretrias@gmail.com 6980834208
37 Το Ποτάμι Σέτα, namaste @ otenet.gr 6932218698
38 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΧΑΛΚΙΔΙ ΚΥΜΑΙΩΝ syllogoskymaion@gmail.com - 6974827592
39 ΑΓΡΟ.ΚΤΗ.ΜΕΛ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, ΚΥΜΗ ΕΥΒΟΙΑΣ, 2222023101-5918
40 Έργο Λόγου Αγάπης Σέτα, kleidarasg @ gmail.com

Για επικοινωνία ηλεκτρονική τα email των ΕΟΣ Χαλκίδας και Εταιρεία Περιβάλλοντος Κύμης:
info@eoschalkidas.gr
eteria.perivallontos@yahoo.com

ΕΟΣ Χαλκίδας και Εταιρεία Περιβάλλοντος Κύμης
Με εκτίμηση και τις ευχές μας για Καλή Χρονιά

https://eoschalkidas.gr/
fb: Εταιρεία Περιβάλλοντος Κύμης