slider

Τετάρτη 6 Ιανουαρίου 2021

Χρέος όλων μας η διάσωση του μητροπολιτικού πάρκου Γουδή, μαζί με την φυσική του συνέχεια, τον Υμηττό

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΔΗ

Τηλ. Επικοιν. :6941639001, 697888323,6948080518 Email.: ep.ag.goudi@gmail.com

Αθήνα 5/01/2021 | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με την με αρ. 795/28-12-2020 απόφαση το Δ.Σ. του Δήμου Αθηναίων με πλειοψηφία μόλις 4 ψήφων (24 ψήφους ΥΠΕΡ και 20 ΚΑΤΑ )ενέκρινε στην ουσία την τεθείσα σε διαβούλευση Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.), ως προς την έκταση των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή – Ιλισίων, με τις ακόλουθες επισημάνσεις:

1) Πρόβλεψη δόμησης 2.000,00 τ.μ. για τη στέγαση επιπλέον λειτουργιών της Διεύθυνσης Πρασίνου και για επαύξηση του αριθμού των θερμοκηπίων δύναται να υλοποιηθεί εντός του τμήματος της έκτασης του φυτωρίου, που εμπίπτει ήδη στη Ζώνη Δ2.

2) Ενσωμάτωση τμήματος του χώρου του φυτωρίου και της ζητούμενης προς παραχώρηση, έκτασης της ΕΤΑΔ στη Ζώνη Δ2, αντί της Ζώνης Δ1, όπως προβλέπει η Σ.Μ.Π.Ε. /σχέδιο ΠΔ, προκειμένου να υφίσταται δυνατότητα δημιουργίας εγκαταστάσεων κομποστοποίησης φυτικών υπολειμμάτων προερχόμενων από το σύνολο της έκτασης του Δήμου Αθηναίων ή και τυχόν όμορων Δήμων. 3) Τα όρια του Δήμου Αθηναίων με τους όμορους δήμους, όπως εμφανίζονται στα διαγράμματα της Σ.Μ.Π.Ε. υπολείπονται σε ακρίβεια, δεν έχουν πλήρως χαρτογραφηθεί.

4) Ο Δήμος επιφυλάσσεται να διατυπώσει τις απόψεις του σε επιμέρους ζητήματα κατά το στάδιο εκπόνησης του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Ε.Π.Σ.) και ειδικότερα ως προς την υλοποίηση των στόχων και κατευθύνσεων του σχεδιασμού του προς έκδοση Π.Δ.

Επισημαίνουμε ότι:

Α. Στον φάκελο του Δήμου Αθηναίων υπάρχουν οι θέσεις της Επιτροπής μας καθώς και του Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω Αμπελοκήπων ,με τις αντιρρήσεις όσον αφορά την ΣΜΠΕ συμπεριλαμβανομένου και του Κεφαλαίου 8 αυτής, το οποίο αναφέρεται στο νέο Π.Δ. και στο Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΕΠΣ) για το Μ.Π.Γουδή.

Οι θέσεις μας είναι οι εξής:Για το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή (Μ.Π.Γουδή) στα κύρια στοιχεία του θεσμικού πλαισίου του νέου Π.Δ/τος στο Κεφάλαιο 8 της ΣΜΠΕ αποσιωπούνται:

-Η απόφαση ΣτΕ 1970/2012για την ακύρωση των οικοδομικών αδειών του κτιρίου του Μπάντμιντον, με σκοπό την παραμονή του αυθαίρετου κτιρίου, μεταφέροντας τον χώρο από τη Ζώνη Δ1(Πυρήνας του Πάρκου) στη Περιφερειακή Ζώνη Δ2 χωρίς αναφορά στην απόφαση του ΣτΕ.

-Ομοίως και ο Ν.732/1977που προβλέπει την παραχώρηση των 965 στρεμμάτων του Πυρήνα του Μ.Π.Γουδή από το ΤΕΘΑ στους Δήμους Αθηναίων και Ζωγράφου. Η παράλειψη αυτή δημιουργεί ερωτηματικά, δεδομένου ότι ο νόμος αυτός αποτελεί την αφετηρία και πρωταρχικό στοιχείο στη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου,

Επίσης χρήσεις Διοίκησης, που πρόσφατα νομοθετήθηκαν, σε αντίθεση με τις διατάξεις του Π.Δ.-187/Δ/2011 (στο πρώην Κεντρικό Κτίριο Ιππασίας για στέγαση των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Έρευνας& Τεχνολογίας) μεταφέρονται από τη Ζώνη Δ1στη Ζώνη Δ2για νομιμοποίηση.

Οι εκτάσεις που παραχωρήθηκαν στην ΕΤΑΔ (πρώην Ολυμπιακά Ακίνητα) από τη Ζώνη Δ1που βρίσκονται μεταφέρονται στη Ζώνη Δ2και παραμένουν έτσι οι ασύμβατες λειτουργίες (ΕΠΟ, BADMINTON).

Επίσης χώροι για γήπεδα για τις ομάδες ερασιτεχνικού αθλητισμού (υπαίθριος χώρος στάθμευσης Σχολής Χωροφυλακής και υφιστάμενο γήπεδο στο Ν/Σ Σωτηρία) δεν προβλέπονται στους νέους σχεδιασμούς για το Μ.Π.Γουδή.

Τέλος, αρνητικό αποτύπωμα για το Μ.Π.ΓΟΥΔΗ έχουν η προβλεπόμενη ανέγερση νέων κτιρίων της ΕΥΠ, στο Στρατόπεδο Βαρύτη και ο προβλεπόμενος χώρος στάθμευσης στον Πυρήνα για εξυπηρέτηση των παραπάνω δραστηριοτήτων.

Β. Εύλογα είναι τα ερωτήματα :

1.Γιατί ο Δήμος Αθηναίων αποδέχεται ουσιαστικά την ΣΜΠΕ , με ʺδιαφοροποιήσειςʺ (επισημάνσεις 1&2 της με αρ. 795/28-12-2020 απόφασης) οι οποίες αναφέρονται σε επί πλέον επιβάρυνση του Μ.Π.Γουδή ;

2.Η αποδοχή των επί το χείρον χρήσεων στον πυρήνα του πάρκου(Ζώνη Δ1) όπως χρήσεις Διοίκησης(Γ.Γ. Ερευνας &Τεχνολογίας -Ν.4623/9-8-29 ,ΦΕΚ 134Α), ΕΠΟ, BADMINTON, ανέγερση νέων κτιρίων της ΕΥΠ, δεν επιβαρύνουν τον Πυρήνα του Μ.Π.Γουδή;

3. Γιατί δεν υπάρχει η βούληση του Δήμου Αθηναίων για γήπεδα για τις ομάδες ερασιτεχνικού αθλητισμού (υπαίθριος χώρος στάθμευσης Σχολής Χωροφυλακής και υφιστάμενο γήπεδο στο Ν/Σ Σωτηρία), όπως προτείνει η Επιτροπή μας; 4. Γιατί ο Δήμος Αθηναίων δεν αναφέρεται σε προγενέστερες αποφάσεις του Δ.Σ. του; λ.χ. την ομόφωνη απόφασή του με αρ.522/2014 σύμφωνα με την οποία :

•«Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν συμφωνεί με τη συνέχιση της ύπαρξης του Μπάντμιντον » ,

•Ζητά «την άμεση απομάκρυνση της ΕΠΟ, η οποία είναι μη επιτρεπτή χρήση με βάση το υπ΄ αριθ. 187/2011 Πρ. Διάταγμα σε συνεννόηση με την ΕΤΑΔ και απόδοση της χρήσης της έκτασης της Αρένας στον ΟΠΑΝΔΑ για χρήσεις ήπιου αθλητισμού»

•«Απορρίπτει τη δημιουργία του προτεινόμενου από το Σχέδιο Γενικής Διάταξης (Σ.Γ.Δ.) του ΥΠΕΝ, υπόγειου χώρου στάθμευσης στο κέντρο του πυρήνα του πάρκου»

•Ζητά «Άμεση παραχώρηση στο Δήμο Αθηναίων σε κοινή χρήση του χώρου πρασίνου που περιβάλλει το κτήριο της Σχολής Χωροφυλακής, ο οποίος ως χαρακτηρισμένος “κοινόχρ. χώρος πρασίνου” πρέπει να αποδοθεί σε κοινή χρήση και ενοποίηση του με το παρακείμενο Δημοτικό Άλσος. Αξιοποίηση του γηπέδου από ερασιτεχνικά σωματεία της Αθήνας»

•Ζητά την «παραχώρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων (γηπέδου) εντός του ΠΓΝ Νοσημάτων Θώρακος «Η Σωτηρία» και του αδόμητου χώρου που το περιβάλλει στο Δήμο Αθηναίων. Χρήση του γηπέδου και από ερασιτεχνικά σωματεία της Αθήνας.

Λειτουργία του περιβάλλοντα του γηπέδου χώρου ως δημοτικό άλσος»

•Θέτει «ως θέμα άμεσης προτεραιότητας» την έκταση του στρατοπέδου Φακίνου , με την επισήμανση ότι «Η έκταση του στρατοπέδου Φακίνου, αποτελεί καθοριστικό τμήμα για την οικολογική ποιότητα του πυρήνα και την αποκατάσταση της ενότητας του φυσικού χώρου. Η ενοποιούμενη έκταση, η οποία περιλαμβάνει και παραπόταμο του Ιλισού, εντάσσεται στο σχέδιο πόλης ως Άλσος (δασική έκταση εντός αστικού ιστού)»

Γ. Συγκρίνοντας το ΠΔ -ΦΕΚ 187/Δ/2011,το Σχέδιο Γενικής Διάταξης (ΣΓΔ)και τις σχετικές μελέτες του ΕΜΠ και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Ζ.Ε.Α. Μ.Π.ΓΟΥΔΗ) με την προς διαβούλευση ΣΜΠΕ -νέο Π.Δ., παρατηρούμε ότι με τη νέα προωθούμενη διαδικασία και τις διαχρονικές adhoc ρυθμίσεις που υιοθετούνται θα επιβαρυνθεί ο Πυρήνας( Ζώνη Δ1) του Μ.Π.Γουδή (κι όχι μόνο) και θα μειωθεί το ενιαίο πάρκο υψηλού πρασίνου με έργα και δραστηριότητες που το υπονομεύουν.

Επιπλέον, οι καθυστερήσεις που μέχρι σήμερα έχουν σημειωθεί και δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση των διαδικασιών (ΣΜΠΕ, Φορέας διαχείρισης του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή-Ιλισίων) καθώς και τα πρόσφατα νομοθετήματα με τις αντιπεριβαλλοντικές διατάξεις τους, επιδεινώνουν το φυσικό περιβάλλον .

Δ. Η προστασία του περιβάλλοντος είναι πρωταρχική ανάγκη για το μέλλον μας και των παιδιών μας, αφού η απώλεια ζωτικών χώρων τόσο στα δάση-ορεινούς όγκους όσο και στο αστικό και περιαστικό περιβάλλον έχει άμεση σχέση με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και την εξάπλωση των ιώσεων-λοιμώξεων-ασθενειών.

Για τους πολίτες της Αθήνας και γενικότερα του λεκανοπεδίου, το Μ.Π. ΓΟΥΔΗ αποτελεί ένα σημαντικό πόλο υπερτοπικού υψηλού πρασίνου συνδέοντας τον Υμηττό με τον αστικό ιστό. Είναι ο μοναδικός σήμερα ελεύθερος δημόσιος χώρος στην Αθήνα. Τον έχουμε δανειστεί από τις επόμενες γενιές και πρέπει να τον αποδώσουμε σώο και ει δυνατόν βελτιωμένο σε αυτές. Όταν η Αθήνα κατατάσσεται στην 4η θέση πριν το τέλος, σε όλο τον πλανήτη, αναφορικά με χώρους πρασίνου που αντιστοιχούν σε κάθε κάτοικο, είναι χρέος όλων μας η διάσωσή του, μαζί με την φυσική του συνέχεια τον Υμηττό, τον οποίο πολλοί επιβουλεύονται .

Η Γραμματεία της Επιτροπής